Parteneri

HÎNCEŞTI

    Raionul Hînceşti este situat în partea centrală a Republicii Moldova, în zona Codrilor. Centrul rezidenţial este oraşul Hînceşti, situat la o distanţă de 35 km de Chişinău şi la 120 km de laşi. Raionul Hînceşti este traversat de importante căi de acces spre România şi Ucraina (E581 Mărăşti-Tecuci-Albiţa-Leuseni- Chişinău-Odesa; E577 Poltava-Kirovograd-Chişinău- Giurgiuleşti- Galaţi). În secolul al XlX-lea, oraşul Hînceşti a devenit reşedinţa ,,Prinţului armenilor", Manuc Bey, pe moşia căruia s-au înălţat în timp ,,Castelul de vânătoare", Palatul şi complexul de clădiri, toate acestea amplasate într-un pare mare. Localităţile din preajma oraşului Hînceşti sunt în totalitate amplasate pe vetre medievale, prima atestare documentară datând din 10.04.1430 şi aparţine satului Ciuciuleni. Pe teritoriul satului Stolniceni se află una dintre cele mai mari cetăţi geto-dacice (sec. III-IV î.e.n.). Cercetările arheologice au identificat urmele unei civilizaţii antice reprezentative. În zona Hînceşti sunt amplasate 15 biserici ortodoxe şi una dintre cele mai vizitate mănăstiri din Moldova - Mănăstirea Hîncu. Muzeele reprezentative pentru raion sunt Muzeele de Etnografie şi Istorie din Hînceşti şi Mingir.

LEOVA

    Raionul Leova este situat în sud-vestul Republicii Moldova pe malul râului Prut. Reşedinţa administrativă a raionului este oraşul Leova, situat la 122 km de Chişinău şi 115 km de Iaşi. Oraşul a fost atestat în anul 1495, la Suceava, printr-un document al domnitorului Ştefan cel Mare care încredinţează slugilor sale Leva şi Petru un teren în hotarul târgului Huşi, mai jos de Draslavat, cumpărat cu patruzeci de zloţi tătăreşti. Ca târg, oraşul Leova a fost atestat la 26 august 1806, printr-un document de la Alexandru Constantin Moruzi, domnul Moldovei. Către anul 1904, Leova intră în componenţa judeţului Ismail. În satele raionului Leova se păstrază încă vii tradiţii şi obiceiuri străvechi, de o însemnătate deosebită. Colindele, Steaua, Irozii, Sorcova, Capra, Ursul, Calul, Paparudele, Caloianul, sacrificarea porcului de Crăciun, tradiţii legate de moment importante ale vieţii (botezul, nunta, moartea), sunt doar o parte dintre aceste datini, surprinse şi în colecţiile muzeale din raion. Reprezentative pentru raionul Leova sunt Muzeele Etnografice şi de Istorie din Leova, Borogani şi Tigheci.

Muzeul Judeţean "Ştefan cel Mare" Vaslui

    Prin dispozitia Consiliul Popular al judetului Vaslui în 1974, la 18 octombrie s-a infiintat Muzeul Judetean Vaslui, cu profil mixt istorie si etnografie, avand ca prim director pe prof. Constantin Popescu, muzeograf cu experienta si contributii importante in formarea altor institutii muzeale cum ar fi: Bran, Fagaras, Rasnov.
   Cu sprijinul Consiliului culturii si Educatiei Socialiste tot in acel an au fost incadrati ca muzeografi: Rica Popescu, Ionel Bauman si Ioan Mancas care sub indrumarea si supravegherea directorului general al muzeelor din Romania, Iulian Antonescu au realizat tematica pentru expozitia de baza a institutiei.
   Muzeul judetean Vaslui s-a deschis în ziua de 26 septembrie 1975, in prezenta specialistilor din centrele universitarea Iasi si Bucuresti, a directorilor muzeelor din Moldova si a autoritatilor locale si judetene, fiind apreciat in acel moment si dupa, ca cel mai tanar muzeu al tarii, aspect valabil si astazi, si cel mai bine realizat din punct de vederea tematic, stiintific si muzeotehnic.